Csatlakozás

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………..
a ………………………………………………………………………..
(reg. szám/IČO: ………………………………..) aláírási joggal rendelkező képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy a Szlovákiai Magyar Internetes Portálok Szövetségének 2016. december 15. napján kelt Alapszabályát, valamint az Etikai kódexet, illetőleg ezek módosításait megismertem és az azokban foglaltakat az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el. Vállalom továbbá, hogy a Szövetségbe történő belépéssel kapcsolatos előírásoknak maradéktalanul eleget teszek.

…………………, 201.. ……. ……..

………………………………… pecsét / aláírás


Kitölthető PDF 

A kitöltött, aláírt/lepecsételt jelentkezési lapot kérjük adja postára a szervezet levélcímére

A nyilatkozat letöltése