4. A Szövetség küldetése

 1. A MIPSZ küldetésének és céljainak teljesítése főleg a következő tevékenységek révén valósul meg:
  1. konferenciák, kurzusok, iskolázások, szemináriumok, kulturális és sportesemények szervezése,
  1. előadói és nevelési tevékenység
  1. publikációs és kiadói tevékenység,
  1. együttműködés olyan országos és nemzetközi szervezetekkel, amelyek az IKT (információs és kommunikációs technológiák) problémakörével foglalkoznak,
  1. együttműködés az államigazgatással, az önkormányzatokkal, illetve az olyan országos szervezetekkel, amelyek az információs társadalom eszméinek művelésével és népszerűsítésével foglalkoznak,
  1. internetes információs portálok fejlesztése és működtetése, gondozása,
  1. közvetítő tevékenység az államigazgatással történő kommunikáció során,
  1. tanácsadás és konzultációs tevékenység,
  1. a Szövetség céljai elérését segítő projektek előkészítése és megvalósítása.

A MIPSZ az itt feltüntetett tevékenységeket nem haszonszerzés céljából valósítja meg, de vállalkozói tevékenységet is folytathat, azonban csupán úgy, ha az összhangban van a Szövetség tevékenységi körével, illetve az ilyen tevékenységet lehetővé tevő jogosítvány alapján. A vállalkozói tevékenységből származó nyereséget az adózás után teljes egészében az alaptevékenységére kell felhasználni, kivételt a Szövetség működését érintő költségek képeznek. A vállalkozói tevékenységből származó nyereséget nem lehet a Szövetség tagszervezetei, szerveinek tagjai és alkalmazottai javára felhasználni.

Folyamatos párbeszédet folytat az internetes tartalmak
felhasználóival és az internetes tartalompiac működésének minden
érintettjével. Figyelemmel kíséri a tartalomszolgáltatokat érintő
jogszabályok előkészítését és megvalósulását, folyamatosan képviseli a
szakmai-etikai normákat a jogalkotó és jogalkalmazó testületek és
szervezetekkel fenntartott kapcsolata segítségével.

szövettség